PLCZSKGRHREU
CZ Česká republika - změnit lokalitu
more than software
    ZÁZNAMNÍKY TELEFONNÍCH HOVORŮ   
Przejdź do sklepu

e-mail info@fontel.cz


Okno programu FonTel
FonTel Client
Software k prezentaci zaznamenaných rozhovorů z programu nebo záznamníků FonTel

Popis Vlastností a funkce Práce v síti
Program FonTel Client umožňuje vzdálenou práci s libovolným serverem FonTel (programem FonTel nebo se samostatnými záznamníky jako jsou FonTel L4NET, ISDN2NET, PRI, Archiver, VoIP). Po připojení uživatel získává přístup k nahrávkám podle svých oprávnění. Je mu umožněno použití telefonního seznamu1, prohlížení a tisk seznamu volání, odposlouchání nahrávek, přidání komentáře k volání 1 a také získání informací o probíhajících hovorech. K serveru FonTel je možné připojit současně více programů FonTel Client (např. z různých míst).


1 Nevztahuje se na přímé připojení k záznamníku FonTel L4NET.
Nahrávání hovorů
 • nezávislé nahrávání rozhovorů z mnoha telefonních linek,
 • informace o číslu volajícího ještě před vyzvednutím sluchátka,
 • lokalizace čísla (název, směrové číslo oblasti, operátor volajícího, operátor vybraného mezinárodního připojení, země),
 • seznam aktuálních volání.
Přehrávání hovorů
 • nezávislé přehrávání zaznamenaných volání,
 • odposlech nahrávky nezávisle na zaznamenávání,
 • převíjení, pause, přemístění do zaměřeného okamžiku rozhovorů,
 • grafické znázornění hovorů s možností zvětšení.
Obsluha
 • přidávání poznámek k nahraným hovorům,
 • vestavěný telefonní seznam s možnosti definovaní jednotlivých čísel a také celých skupin čísel,
 • Call statistiky a výkazy spojení,
 • vytváření zálohové kopie (také na CD/DVD),
 • označení volání svými vlastními popisky,
 • wyszukiwanie i filtrowanie rozmów według numeru linii, daty, numeru rozmowy, notatki, etykiety,
 • tisk seznamu volání,
 • export seznamu volání do CSV formátu,
 • export/import telefonního seznamu do formátu CSV,
 • prezentace statistických dat, počtu a délky nahraných rozhovorů v podobě grafů a zpráv:
  • srovnávací dobový přehled: denní, týdenní, měsíční, roční,
  • podle druhu volání: příchozí, odchozí, zmeškané hovory,
  • podle telefonní linky,
  • souhrnný výkaz nebo výkaz za určité časové období.

informace o volajícím

Díky propojení čísla volajícího s telefonním seznamem a databází volání, program ještě před zahájením hovoru zobrazí krátké informace o volající osobě. Informace obsahují údaje o volajícím (existuje-li jen v telefonním seznamu), čas a téma posledního rozhovoru s tímto číslem, předčíslí telefonního pásma (podle starého regionálního rozdělení nebo jméno GSM sítě) a také jméno telefonického provozovatele volajícího. Tyto informace se objeví v rohu ve spodní části obrazovky, i když program je spuštěn na pozadí a je skrytý.
FonTel umožňuje generovat výkazy a grafy

Statistika

Program umožňuje vytvářet libovolné statistické výkazy registrovaných volání podle počtu připojení nebo délky hovorů s rozdělením na hodiny, dny v týdnu, dny v měsíci, měsíce, telefonní čísla, typy volání (příchozí, odchozí).

Záloha

Umožňuje zálohovat archiv, spolu s přímým zápisem na disk CD nebo DVD a snadno zobrazí obsah kopii archivu přímo z programu.

Klient -Server architektura

Díky klietskému programu je umožněna vzdálená práce na vzdáleném místě v lokální počítačové síti nebo v Internetu. Tímto způsobem můžete vytvořit rozptýlený záznamový systém klient -server, s jednou záznamovou pozicí a mnoha klientskými pozicemi (např, jedna na každou telefonní linku).

Přímé spojení se záznamníkem

FonTel ClientLAN /

INTERNET


Záznamnik FonTel L4NET, FonTel OktaNET, FonTel DuoNET, ISDN2NET, PRI

Připojení do programu FonTel

FonTel Client
LAN /

INTERNET

FonTel (server)
USB záznamníky (FonTel LxUSB, ISDN)
Polityka prywatności | Regulamin serwisu