PLCZSKITGRHREU
CZ Česká republika - změnit lokalitu
more than software
    ZÁZNAMNÍKY TELEFONNÍCH HOVORŮ   
Przejdź do sklepu

e-mail info@fontel.cz


FonTel L1USB, L2USB, L4USB
záznamník, který podporuje 1, 2 nebo 4 analogové linky je připojovaný k počítači přes USB konektor
FonTel L4USB Dostupné v obchodě

Popis Vlastnosti Program FonTel Instalace Ke stažení
FonTel L1USB, FonTel L2USB a FonTel FonTel L4USB jsou záznamníky telefonních hovorů umožňující nezávislé nahrávání rozhovorů, respektive z 1, 2 a 4 analogových telefonních linek. Záznamníky rozlišují příchozí a odchozí volání, rozpoznají číslo volajícího a v tónovém systému číslo odchozího volání. Veškeré informace o zaznamenaných rozhovorech jsou uchovávané spolu s popisem, datum, časem a dobou trvání v databázi. Záznam každého volání je uložen v samostatném souboru (komprimované zvukové soubory WAV nebo MP3).

Díky možností detekce hlasitosti zvuku, je možný automatický záznam rozhovorů nejen z běžných telefonů, ale i s radiotelefonů, vysílaček a dalších zařízení vybavených zvukovým výstupem.

Vysokou kvalitu zvuku nahraných rozhovorů zajišťuje úplné galvanizační rozdělení telefonické linky a počítače a také použití hardwarových a softwarových filtrů, opravujících barvu zvuku a rozdíly v hlasitosti mezi volajícími.

Záznamníky vyžadují připojení k počítači přes USB port a spuštění dodaného programu FonTel, který ukládá volání na pevném disku počítače (viz možnosti programu FonTel). Program pracuje bezobslužně "na pozadí", automaticky rozpoznává číslo linky, začátek a konec hovorů, směrovací a telefonní číslo. Všechny tyto informace ukládá do databáze a zaznamenaná volání ukládá do komprimovaného zvukového souboru. Tento program spolupracuje s libovolným počtem záznamníků a umožňuje zkombinovat více záznamníků v jeden vícekanálový systém zápisu

Aplikace

 • nahrávání telefonních hovorů:
  • doma,
  • v kanceláři,
  • v centru služeb pro zákazníky,
  • na horké lince,
  • v odděleních telemarketingu,
 • nahrávání volání na poplašné, intervenční a infomační linky,
 • kontrola zaměstnanců firmy.

Požadavky

 • operační systém: Windows 2000 / XP / Vista / Server / 7 / Linux1,
 • USB port 1.1 nebo 2.0,
 • zvuková karta (doporučeno).


1 Verze FonTel software určeného k práci v systému Linuxmá omezené možnosti. Více informací zde.
Nahrávání hovorů
 • nezávislé nahrávání rozhovorů z mnoha telefonních linek,
 • možnost nahrávání hovorů VoIP a Skype (z programu FonTel),
 • velmi kvalitní zvuk - zápis do formátu WAV (PCM, GSM 6.10, G.711) nebo MP3,
 • možnost odposlechů libovolného rozhovoru,
 • možnost automatického záznamu:
  • všech volání,
  • pouze odchozích volání,
  • pouze příchozích volání,
 • možnost záznamu rozhovorů v naplánovaném čase,
 • možnost záznamu rozhovorů podle "bílých" nebo "černých" seznamů čísel,
 • možnost spuštění záznamu volání úrovní zvuku, což umožňuje nahrávání rozhovorů z radiotelefonů, vysílaček a dalších zařízení s audio výstupem nebo výstupem pro sluchátka,
 • možnost zobrazení dotazu na souhlas k záznamu hovorů,
 • možnost uložení zápisu informace o zmeškaném příchozím volání,
 • měření doby odezvy provozovatele na signál tónů (zdržení mezi zvednutím sluchátka a prvním signálem volání),
 • možnost ručního ukončení zápisu při hovoru,
 • možnost přidaní poznámky ke každému volání,
 • možnost funkce automatického záznamníku (je požadovaný modem voice),
 • možnost slovního hlášení pro příchozí volání (je požadovaný modem voice).
Přehrávání hovorů
 • odposlech nahrávky nezávisle na zaznamenávání,
 • převíjení, pause, přemístění do zaměřeného okamžiku rozhovorů,
 • grafické znázornění hovorů s možností zvětšení,
 • vzdálený přístup k archivu hovorů prostřednictvím internetového prohlížeče.
Rozpoznávání čísla
 • rozpoznání čísla příchozího volání (FSK nebo DTMF),
 • rozpoznání čísla odchozího volání,
 • spolupráce s ústřednami PBX,
 • informace o číslu volajícího ještě před vyzvednutím sluchátka,
 • informace o posledním zaznamenaném rozhovoru s rozpoznaným telefonním číslem (datum a poznámka),
 • lokalizace čísla (název, směrové číslo oblasti, operátor volajícího, operátor vybraného mezinárodního připojení, země),
 • vestavěný telefonní seznam s možnosti definovaní jednotlivých čísel a také celých skupin čísel.
Archivace nahraných hovorů
 • doba uložení nahraných hovorů je omezena jenom kapacitou disku počítače,
 • automatická kontrola volného místa na disku (odstranění nejstarších nahrávek po určité době v případě nedostatku volného místa),
 • snadné zakládání kopie archivu,
 • možnost přímého ukládání archivní kopie na CD/DVD,
 • snadné prohlížení kopie archivu v programu záznamníku,
 • možnost ukládání (rekompresji) vybraných nahrávek hovorů v libovolném formátu,
 • možnost opakovaných a zautomatizovaných zálohování archivu na vzdáleném počítači v síti.
Práce v síti
 • architektura klient-server: možnost vzdálené správy na vzdáleném místě prostřednictvím počítačové sítě/Internetu,
 • možnost sledovaní a přehrávání záznamů pomocí internetového prohlížeče.
Další možnosti a vlastnosti záznamníku
 • vyhledávání rozhovorů podle čísla, datumu, pořadí hovoru, poznámky, popisky,
 • označování nových volání (nepřehrávaných),
 • tisk seznamu volání,
 • export seznamu volání do CSV formátu,
 • export/import telefonního seznamu do formátu CSV,
 • prezentace statistických dat, počtu a délky nahraných rozhovorů v podobě grafů a zpráv:
  • srovnávací dobový přehled: denní, týdenní, měsíční, roční,
  • podle druhu volání: příchozí, odchozí, zmeškané hovory,
  • podle telefonní linky,
  • souhrnný výkaz nebo výkaz za určité časové období,
 • možnost omezit přístup k programu a k nahraným hovorům,
 • možnost úplného skrytí programu záznamníku,
 • kontrola korektnosti záznamu (signalizace hardwarová portem COM),
 • spolupráce s jiným softwarem pomocí rozhraní FonTel API,
 • spolupráce s ústřednami a dalšími telefonickými zařízeními,
 • aktualizace softwaru zdarma,
 • nevyžaduje žádné zásahy do stávající telefonní sítě,
 • nevyžaduje napájecí zdroj,
 • atraktivní cena.
Záznamníky FonTel L1USB, L2USB a L4USB úzcé spoluprácují s programemFonTel (viz možnosti programu FonTel). Systém záznamu hovorůFonTelse skládá z jednoho nebo více modulů, které jsou připojeny paralelně k telefonní lince a z programu nahrávajícího volání na počítač. Nevyžaduje zásah do existující telefonní infrastruktury – stačí jen připojit záznamník do volné telefonní zásuvky, souběžně s telefonem. To znamená, že záznamník může být kdekoliv, ne nutně v bezprostřední blízkosti telefonu. Nepřerušuje práci telefonu ani dalších zařízení připojených k telefonní síti.

Telefonní linka
 Telefonní dvojzásuvka

USB
Telefon
Záznamnik FonTel
Počítač
Připojení záznamníku FonTel L1USB / L2USB / L4USB v případě, že je v zásuvce volný telefonní vstup.

V případě nepřítomnosti volné zásuvky lze použit běžný telefonní rozdělovač.

Telefonní linka
 
Telefonní zásuvka


  Telefonní rozdělovač

USB
Telefon
Záznamnik FonTel
Počítač
Připojení záznamníku FonTel L1USB / L2USB / L4USB pomocí rozdělovače telefonní linky.

FonTelnevyžaduje napájecí zdroj a k počítači je připojený přes USB port. Všechny potřebné kabely jsou dodávány v sadě.

Obsah sady


 • Záznamnik FonTel,
 • CD se softwarem,
 • uživatelská příručka,
 • telefonický kabel (1, 2 nebo 4 ks. v závislosti na modelu záznamníku),
 • kabel USB.
PDF Souborová karta záznamníků FonTel L1USB (polski)
PDF Souborová karta záznamníků FonTel L1USB (English)

PDF Souborová karta záznamníků FonTel L2USB (polski)
PDF Souborová karta záznamníků FonTel L2USB (English)

PDF Souborová karta záznamníků FonTel L4USB (polski)
PDF Souborová karta záznamníků FonTel L4USB (English)